Redaktør Fred C. Gjestad i Raumnes er endelig frikjent etter at Høyesterett avviste anken i saken mot ham, journalist Thomas Frigård og avisa. (Foto: Raumnes)

Anke mot Raumnes avvist i Høyesterett

Høyesterett har avvist anken i ærekrenkelsessaken mot avisen Raumnes. Dermed er både avisen, redaktør Fred C. Gjestad og journalist Thomas Frigård endelig frikjent.

Utgangspunktet er en rekke artikler Raumnes publiserte høsten 2017. Sakene handlet om skoleskyssordningen for en navngitt skoleelev i avisens nedslagsfelt. Avisen satte søkelys på valg av kjøreruter, tidsbelastning for eleven, veikvalitet og bruk av offentlige midler.

Den drosjeeieren som i hovedsak hadde ansvaret for å kjøre eleven til og fra skolen gikk til søksmål mot avisen, med påstand om at hun gjennom avisens samlede dekning er blitt beskyldt for "sterkt klanderverdig og uhederlig adferd", som det het i dommen fra Eidsivating lagmannsrett.

Raumnes ble frifunnet i Nedre Romerike tingrett, men saksøker anket kjennelsen til lagmannsretten. De kom til samme resultat som tingretten. Riktignok mente lagmannsretten at drosjeeieren, primært gjennom en lederartikkel, utsatt for en ærekrenkelse, men ærekrenkelsen var ikke rettsstridige, og redaktør Fred C. Gjestad ble dermed frifunnet.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg avvist anken fra drosjeeieren. Ankeutvalget «finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett», skriver ankeutvalget. Advokat Per Danielsen har representert drosjeeieren, mens advokat Jon Wessel-Aas har vært prosessfullmektig for Raumnes.

Her kan du lese kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg. Her er lagmannsrettens kjennelse. Saken var også tema i første episode av NRs podkast "Hotline".