Foto: Thomas Brun, NTB

Arne Jensen ønsker å fratre som NRs generalsekretær

Arne Jensen ønsker å fratre som generalsekretær i Norsk Redaktørforening ved fylte 60 år neste sommer. I dagens styremøte har styret derfor vedtatt en stillingsendring som medfører at Jensen fortsetter som seniorrådgiver i halv stilling i Norsk Redaktørforening, heter det i en pressemelding sendt ut av NR-styrets leder Eirik Hoff Lysholm.

 - Vi ønsker å takke Arne for stor innsats som generalsekretær og understreker at stillingsendringen neste sommer skjer på Arnes eget initiativ. Arne har vært en svært dyktig og prinsipiell forsvarer av ytringsfrihet og redaktørens rolle, og vi er glade for at han fortsetter i en viktig rolle i foreningen, slik at våre medlemmer kan dra nytte av hans ekspertise i mange flere år, uttaler styreleder Eirik Hoff Lysholm. 

- Arne Jensen har vært en bauta som generalsekretær. Han har hatt en tydelig og prinsippfast stemme på vegne av journalistikken og redaktørstanden. Vi retter en stor takk til Arne for innsatsen så langt, og ser fram til videre samarbeid, sier nestleder Tora Bakke Håndlykken. 

- Dette har vært og er drømmejobben for meg, og jeg er veldig glad for at jeg også i årene som kommer skal få jobbe for og med norske redaktører. Jeg har imidlertid et sterkt ønske om å trappe litt ned i denne livsfasen. Både for å få mer tid med familien, særlig med min datter som nå har begynt på skolen, og samtidig bruke erfaringen og ressursene mine på litt andre ting, sier Arne Jensen.  

Styret vil nå lyse ut stillingen som generalsekretær i Norsk Redaktørforening i løpet av relativt kort tid.