Advokat Svein Holden møtte pressen etter at drapssiktede Tom Hagen ble framstilt for fengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag. 

(Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Bekymret for sikkerheten til journalister

Sammen med Norsk Journalistlag har Norsk Redaktørforening sendt brev om ivaretakelse av journalisters helse i forbindelse med Hagen-saken. Bakgrunnen er situasjonen som oppsto etter fengslingsmøtet i Nedre Romerike tingrett onsdag, der journalister og fotografer ble stående tettpakket utenfor rettslokalet for å intervjue Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, etter møtet. Brevet er sendt til tingretten, politiet, Domstoladministrasjonen og advokat Holden.

"I lys av sakens store offentlige interesse, mener vi at både politiet, domstolen og Holden burde vært forberedt på at noe slikt kunne skje, og at det var behov for et tilrettelagt møte mellom siktedes forsvarer og mediene etter fengslingsmøtet, både for å ivare ta journalistenes helse og å innfri myndighetenes råd for samlinger under korona-krisen", heter det i brevet undertegnet NJ-leder Hege Iren Frantzen og NRs generalsekretær Arne Jensen.

De viser til at medieorganisasjonene og redaksjonene har jobbet mye med å få på plass rutiner som forebygger smitte blant journalister som er ute på oppdrag under krisen.

"I saker som denne er vi avhengig av at det er et samspill mellom medienes forholdsregler og en tilretteleggelse fra involverte myndigheter og siktedes advokat. Vi ber om at dette blir hensyntatt i liknende situasjoner i tiden framover, og deltar gjerne i en dialog om hvordan dette kan gjøres", heter det videre i brevet.

Les mer i KampanjeJournalisten og Medier24

Journalisters sikkerhet på jobb i forbindelse med korona-epidemien har vært tema for flere henvendelser fra NR og andre medieorganisasjoner og mediehus tidligere. 

27. mars sendte NR brev til SMK, departementene og helsemyndighetene med bekymring for smittefare under pressekonferanser