Aldri har de redaktørstyrte mediene vært viktigere. La oss håpe de overlever, sier NRs styreleder Hanna Relling Berg (Sunnmørsposten), nestleder Eirik Hoff Lysholm (Dagsavisen) og generalsekretær Arne Jensen i en kronikk.

(Foto: NTB scanpix)

Ber kulturministeren om krisehjelp til mediebransjen

Sammen med de andre medieorganisasjonene, jobber Norsk Redaktørforening for økt støtte slik at mediene kan fortsette å produsere fri og uavhengig journalistikk under og etter koronakrisen. Torsdag understreket NRs ledelse alvoret i brev til kulturministeren og på kronikkplass i flere medier.

"Regjeringens krisetiltak har direkte og indirekte medført at nesten alle privatdrevne norske mediehus – nærmest over natten – har mistet store inntekter. Flere og flere gjennomfører permitteringer, noe som også rammer journalistikken, og dermed selve demokratiets infrastruktur. Vi er i kontakt med en rekke redaktører som er usikre på hvor lenge deres redaksjoner og mediehus kan overleve, om ikke det settes inn tiltak" 

Det skriver NRs styreleder Hanna Relling Berg og generalsekretær Arne Jensen i et brev til kulturminister Abid Raja. I brevet understreker de at de håperregjeringen og Stortinget tar kraftfulle grep for å sikre norsk journalistikk i en krisetid.

Følgende tiltak nevnes spesielt:

  • Kompensasjon for bortfall av annonseinntekter.
  • En ekstraordinær mediestøtte
  • Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift.
  • Kjøp av statlige og kommunale annonser.
  • Særlige tiltak overfor lokalradio og lokal-tv.
  • Fremskynde iverksettelse av momsfritak for digitale tidsskrifter.
  • Sikre trygghet for journalister som jobber i felt.
  • Sikre bedre tilgang på vesentlig informasjon.

Les hele brevet til kulturministeren her.

Alvoret understrekes også i en kronikk som Dagsavisen publiserte torsdag. 

"De krisetiltakene som nå gjennomføres for å bekjempe en epidemi, er viktige. Befolkningens helse må sikres. Samtidig må vi ha i mente at vi på den andre siden av denne krisen skal vende tilbake til et samfunn som fungerer. Ikke minst er det viktig at våre demokratiske institusjoner og prinsipper holdes i hevd. Da trenger vi levedyktige, redaktørstyrte medier, med faglig fundamentering og en klar forpliktelse overfor det samfunnet vi alle er en del av", heter det i kronikken undertegnet av styreleder Hanna Relling Berg, nestleder Eirik Hoff Lysholm og generalsekretær Arne Jensen.

Les hele kronikken her. Den vil også bli publisert i andre medier via NRs ni regionforeninger. Ønsker du å publisere kronikken i ditt medium? Ta kontakt med lederen i din regionforening.