(Foto: Stian Lysberg Solum/Cornelius Poppe, NTB)

Ber politiet slippe til mediene i luftrommet under ekstremværet

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening har sendt brev til alle politidistriktene om luftromsrestriksjonene i forbindelse med ekstremværet "Hans". Der minner vi om at politiet har en plikt til å tilrettelegge for at mediene kan ivareta sitt informasjonsansvar i denne situasjonen. 

NP og NR oppfordrer til at politidistriktene vurderer om redaktørstyrte medier kan unntas fra forbudene, på lik linje med militær-, politi- og ulike redningsoppdrag.

- Samtidig oppfordrer vi mediene om å søke om slike unntak, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

Her er brevet:

Til politidistriktene,  

Angående luftromsrestriksjoner i forbindelse med ekstremværet «Hans»

Merk: Denne meldingen går ut til alle politidistriktene til orientering selv om det for øyeblikket er mest aktuelt for politidistriktene på Østlandet (Innlandet, Sør-Øst, Øst og Oslo).

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) viser til at det flere steder er nedlagt luftromsrestriksjoner i forbindelse med ekstremværet «Hans». Vi har forståelse for at det kan være nødvendig å begrense flytrafikken i gitte områder og perioder, men vil samtidig minne om at politidistriktene har plikt til å tilrettelegge for at mediene kan ivareta sitt informasjonsansvar i denne situasjonen.  

Dette innebærer at alle restriksjoner må vurderes forholdsmessig opp medienes mulighet til å gjøre egne observasjoner og ta egne bilder for å dokumentere og vise fram hva som skjer, omfang og pågående rednings- og forebyggingsarbeid. Vi oppfordrer derfor politidistriktene til å vurdere om redaksjonelle medier kan unntas fra forbudene, på lik linje med militær-, politi-, ambulanse-, søke- eller redningsoppdrag.  Dette kan eventuelt skje gjennom pool-ordning. Til sammenligning fikk Aftenposten og NTB tillatelse til å ta dronebilder under Gjerdrum-raset, til tross for flyforbud over området. Dette sikret mediene og samfunnet tilgang til viktig informasjon både i nåtid og for ettertiden som dokumentasjon. 

Vi vil også oppfordre politidistriktene til å vurdere fortløpende om nedlagte forbud bør oppheves. Vi ser for eksempel at flyforbudssonene i Nord-Aurdal og Braskereidfoss gjelder fortsatt, til tross for at situasjonen der har endret seg. Fly- og droneforbud i lufta er inngripende tiltak som svekker medienes mulighet til å dokumentere og vise fram denne krisen, og dermed også samfunnets tilgang til informasjon. Dette gjør at det må stilles strenge krav til begrunnelsen for inngrepet. Når situasjonen endrer seg, mener vi politidistriktene har plikt til å gjøre en ny vurdering av om vilkårene er oppfylt.  

NP og NR bistår gjerne hvis politidistriktene har spørsmål eller trenger kontaktpersoner for å tilrettelegge for redaksjonelle mediers dekning i soner med restriksjoner. 

Mvh 

på vegne av mediene,            

Kristine Foss

Norsk Presseforbund

Reidun Kjelling Nybø

Norsk Redaktørforening