F.v. NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø, NJ-leder Dag Idar Tryggestad og NPs generalsekretær Elin Floberghagen.

Brev til Israels ambassadør om situasjonen i Gaza

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har sendt et felles brev til Israels ambassadør til Norge der de ber om at det umiddelbart iverksettes tiltak for å beskytte journalister og pressens arbeid i Gaza.

- Vi er dypt bekymret over situasjonen som mangler sidestykke, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø og viser til at antall journalister og mediearbeidere som er drept ved nyttår er oppe i minst 77, ifølge Committee to Protect Journalists.

I brevet som Nybø har undertegnet sammen med NJ-leder Dag Idar Tryggestad og Norsk Presseforbunds generalsekretær Elin Floberghagen, viser de til Israels forpliktelser gjennom Geneve-konvensjonen. « I krig og konflikt er pressens arbeid avgjørende viktig for å kunne bringe fri og uavhengig informasjon både til befolkningen og verden for øvrig. Det er Israels plikt å bidra til at det er mulig for journalister å oppholde seg i et område, dokumentere og informere uten å risikere liv og helse», heter det i brevet som både er sendt på engelsk og norsk.

I brevet åpner også lederne i presseorganisasjonene for at de kan stille i møte med ambassadøren for å diskutere situasjonen nærmere.

Her er brevet på norsk og engelsk.