Debatt om ytringsfrihet er avlyst

Fire av Ytringsfrihetskommisjonens 18 medlemmer skulle deltatt i debatt på Oslo Redaktørforenings årsmøte. Dessverre måtte debatten avlyses på grunn av korona-epidemien.

Denne debatten ble dessverre avlyst 9. mars, og årsmøtet til Oslo Redaktørforening ble utsatt. Les mer her.

Det faglige temaet på ORs årsmøte blir ytringsfrihet. Debatten arrangeres på Hotel Bristol og starter kl 18.30, rett etter ORs ordinære årsmøte (som begynner kl 18).

Drøyt 20 år etter den forrige ytringsfrihetskommisjonen, har vi fått en ny. Hvordan står det egentlig til med ytringsfriheten i Norge? Er det fare for at ytringsfriheten innskrenkes og at kommisjonen ender opp som en personvernkommisjon? Og på hvilken måte vil kommisjonens arbeid påvirke de redaktørstyrte mediene? 

Deltakere:

  • Kjersti Løken Stavrum, direktør i Stiftelsen Tinius
  • Adele Matheson Mestad, direktør Norges Institusjon for menneskerettigheter
  • Shabana Rehman, daglig leder av Født Fri
  • Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen
  • Helge Rønning, professor emeritus
  • Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva

Møteleder: Sigrid Sollund (NRK)

Debatten starter kl 18.30, rett etter ORs ordinære årsmøte og er åpen for alle. Her er arrangementet på facebook.

Etter debatten blir det middag og kåring av Årets redaktører i Oslo og Akershus. Her er de nominerte. 

Her melder du deg på middagen. Frist for påmelding til middagen er fredag 6. mars kl 15.