NRs generalsekretær Arne Jensen og styreleder Eirik Hoff Lysholm (t.h.) hedrer de to journalistene og redaktørene som er tildelt årets fredspris - Maria Ressa og Dmitrij Muratov (t.v.).

Foto: AP Photo/Bullit Marquez/Alexander Zemlianichenko/Thomas Brun, NTB

- En viktig anerkjennelse av fri og uavhengig journalistikk

Norsk Redaktørforenings styreleder og generalsekretær gleder seg over at Nobelkomiteen hedrer det viktige arbeidet for fri og uavhengig journalistikk ved å tildele fredsprisen til Maria Ressa og  Dmitrij Muratov.

Begge prisvinnerne har opplevd å ha blitt truet og forfulgt i kampen for pressefrihet og demokrati.

- Årets fredspris er en anerkjennelse av den betydning journalistikk har for å sikre fred og frihet, sier Eirik Hoff Lysholm.

Han er styreleder i Norsk Redaktørforening og ansvarlig redaktør i Dagsavisen.

- Behovet for pålitelig informasjon og oppsøkende journalistikk har aldri vært større. Mange journalister risikerer livet for å dokumentere forhold som trenger offentlighetens lys. Uten pressefrihet er alle andre menneskerettigheter i fare, og det gjør samfunnet utrygt for alle. Derfor er denne fredsprisen så viktig, sier Hoff Lysholm.

I mange land utsetter journalister og redaktører seg for livsfare ved å rapportere om overgrep, korrupsjon og andre forhold som ikke tåler dagens lys. Ifølge Reporters Without Borders er 24 journalister drept mens de var på jobb hittil i år. 350 journalister sitter fengslet.

- Ved å angripe journalister som Ressa og Muratov, angriper man fundamentet for et åpent og demokratisk samfunn. Denne tildelingen er med på å vise fram det utrolig viktige arbeidet som gjøres av de to prismottakerne og av andre journalister og redaktører som hver dag risikerer livet sitt for å gjøre jobben sin. Vi, som lever i et land som år etter år troner på toppen av pressefrihetsindeksen til Reporters Without Borders, har et særlig ansvar for å engasjere oss i disse spørsmålene og vise fram viktigheten av redaktørstyrte medier, sier styreleder Eirik Hoff Lysholm.

Også generalsekretær Arne Jensen gleder seg over at Nobelkomiteen løfter fram og anerkjenner det viktige arbeidet for pressefrihet som de to prismottakerne er så gode representanter for.

- Historien viser oss at en fri presse er en avgjørende faktor for fred, demokrati og frihet. Det er umulig å se for seg et reelt demokrati uten frie medier. I noen tilfeller har den frie journalistikken også bidratt til å motvirke eller avslutte krigshandlinger og også dokumentert krigsforbrytelser. Pressefriheten er under press globalt. Koronakrisen har gjort behovet for uavhengig og kritisk journalistikk enda tydeligere. Samtidig har presset mot journalistikken bare forsterket seg. Det er meget alvorlig, sier Jensen.

For ytterligere kommentarer:

Eirik Hoff Lysholm – tlf 41 63 60 10 eirik.lysholm@dagsavisen.no

Arne Jensen – tlf 90 77 87 47 arne.jensen@nored.no