Finn gull i statens årsrapporter

For første gang skal alle statlige virksomheter publisere årsrapporter og årsregnskap.

Hva har de brukt penger på, og hvilke resultater og mål har de oppnådd for samfunnet? Her kan du få tips til hvordan du finner gull i de nye årsrapportene.

Sted: Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Paleet, Karl Johans gate 37 B.
5.etg med inngang fra Paleet kjøpesenter.
Tid: 7. mai kl. 09.00-10.00
Oppmøte i resepsjonen.Husk pressekort eller identifikasjon ved oppmøte.

I begynnelsen av mai skal alle virksomheter i staten ha publisert sine årsrapporter og årsregnskap for 2014. For første gang er alle skrevet etter en ny, felles, statlig standard. Før var årsrapportene i liten grad standardisert og varierte betydelig i innhold, struktur og omfang. Den nye standarden bidrar til mer åpenhet, økt tilgjengelighet, økt kvalitet i rapporteringen og bedre grunnlag for sammenligninger på tvers av virksomheter.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) gir råd om hvordan statlige virksomheter kan skrive gode årsrapporter etter den nye standarden. I den forbindelse inviterer DFØ media til et frokostmøte hvor du vil få tips om hvordan du kan lese og forstå en statlig årsrapport.

Du lærer:

  • Hva er gull – og hvor finner du det?
  • Hva innebærer den nye, statlige standarden?
  • Hva har virksomhetene brukt penger på? Og hvilke resultater har de oppnådd?
  • Hva måles virksomhetene på? Og hvem påvirker innholdet og kvaliteten?
  • Hva sier virksomheten om egen styring og kontroll?
  • Hvordan skal et årsregnskap se ut? Og hva er egentlig et godt årsregnskap?
  • Hvordan kan du sammenligne virksomheter på tvers?
  • Hvor finner du årsrapportene og årsregnskapet?

Frokostmøtet er gratis

Påmelding:
Sendes til: gusm@dfo.no
Kontaktperson: Guri M. Smenes, Tlf. 920 30 352.
Husk pressekort eller identifikasjon ved oppmøte.
Merk: Det er begrensede plasser.