Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterte lovforslaget på en pressekonferansen i dag. (Foto: NTB Scanpix)

- Frykter for kildevernet

- Vi frykter at denne loven reelt sett vil svekke kildevernet og medføre at flere vil bli engstelige for å snakke med journalister, sier NRs generalsekretær, etter at regjeringen i dag presenterte nytt forslag til lov for etterretningstjenesten.

Det utkastet som ble sendt på høring i 2018 møtte sterk kritikk fra en rekke instanser, blant annet Datatilsynet og medieorganisasjonene, inkludert Norsk Redaktørforenings høringsuttalelse.

I det forslaget som nå presenteres for Stortinget, er det gjort en del endringer. Men NRs generalsekretær er likevel urolig.

- Det å åpne for massiv innhenting og lagring av metadata og lave terskler for søk i både slike data og innholdsdata, er meget betenkelig både for personvernet generelt og kildevernet spesielt. Vi innser behovet for å drive etterretning, også digitalt, og det er gjort et par mindre forbedringer, sammenlignet med høringsutkastet. Men loven åpner for etterretningstjenesten kan få departementets tillatelse til å behandle kildesensitive opplysninger, uten forhåndsgodkjennelse ved domstolene. Etter min mening utgjør dette en alvorlig trussel mot hele kildevernet. I det selve opplysningen om at informasjonen er kildesensitiv blir spredt i etterretningstjenesten og i Forsvarsdepartementet, er skaden allerede skjedd, sier Arne Jensen