OR-styret f.v. Tone Tveøy Strøm-Gundersen (Aftenposten), Hilde Schjerve (Sol), leder David Stenerud (ABC Nyheter), Danby Choi (Subjekt) og Helje Solberg (NRK)

Gjenvalg på OR-styret og ny sammensetning av styret

Styret i Oslo Redaktørforening ble gjenvalgt på årsmøtet 5. mars. Årsmøtet vedtok også å endre sammensetningen i styret slik at to varamedlemmer ble omgjort til styremedlemmer. 

Årsmøtet ble arrangert på Byens Tak tirsdag 5 mars kl 17.00 med ca 60 deltakere. David Stenerud (ABC Nyheter) fortsetter som leder i Oslo Redaktørforening med Helje Solberg (NRK) som nestleder. Hilde Schjerve (Sol) ble gjenvalgt som styremedlem, og Danby Choi (Subjekt) og Tone Tveøy Strøm-Gundersen (Aftenposten) ble valgt som styremedlemmer siden årsmøtet vedtok å omgjøre de to varamedlemmene til styremedlemmer. 

Her er årsmøtedokumentene.