Her er aksjonærregisteret

Her publiserer Norsk Redaktørforening hele det såkalte aksjonærregisteret - etter at Skatteetaten har gitt opp sin kamp for hemmelighold.

I over to år har Kommunal Rapport og journalist Vegard Venli arbeidet for å få innsyn i Skatteetatens aksjonærregister. Nå har han omsider fått gjennomslag, etter at Sivilombudsmannen for kort tid siden ga ham medhold i hans argumenter om at en rekke av opplysningene i registeret ikke kan være omfattet av lovbestemt taushetsplikt, slik etaten lenge har påstått. I tillegg har Skattedirektoratet og Finansdepartementet argumentert med at det å gjøre uttrekk fra registeret er for ressurskrevende til at det kan sies å gi rett til innsyn etter offentleglovas § 9, hvor det heter at: "Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar."  Les mer her

Skattetaten har ikke ønsket å legge aksjonærregisteret ut på nettet, men besvarer enkeltvise innsynsbegjæringer. Som en service overfor våre medlemmer (og andre interesserte) har Norsk Redaktørforening fått hele registeret utlevert på en minnepinne. Registeret er overført og konvertert til en accessfil (zipet) og en excelfil. På grunn av de store datamengdene er excel-dokumentet delt i to ark. I tillegg inneholder begge filene en liste over noen 16 spesifiserte innføringer (av 1,7 millioner linjer!) hvor det er konverteringsfeil. Innføringen er markert med linjenummer, slik at de er enkle å identifisere.

Aksjonærregisteret inneholder opplysningene som oppgavegiverne, det vil si aksjeselskapene, selv har rapportert inn per 31. desember 2014. Det kan forekomme feil eller ufullstendig opplysninger. Endringer i aksjebeholdningen som er gjort etter 31. desember 2014 er ikke med i uttrekket.

Uttrekket av opplysninger er gjort etter samme kriterier som for skattelistene, blant annet ved at det er navn, fødselsår og postnummer og sted som fremgår i oversikten.

Les og last ned hele aksjonærregisteret her (accessfil) eller her (excel). Recordbeskrivelsen finner du her.