Forsiden på styrets forslag til handlingsplan for Norsk Redaktørforening fram mot 2023.

Her er forslaget til handlingsplan 2021-2023

På landsmøtet 3. mai skal NRs medlemmer behandle styrets forslag til handlingsplan for de neste to årene. Her er utkastet til handlingsplan som nå sendes ut på høring med frist 19. mars.

De overordnede målene i forslaget til handlingsplan er at NR skal sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle og jobbe for best mulige rammevilkår for frie medier. NR skal i tillegg arbeide for at den enkelte redaktør får best mulige rammer for å foreta frie, selvstendige og kompetente redaksjonelle valg.

De fire målene i perioden er delt i like mange kategorier: Journalistikken, Offentligheten, redaktøren og debatten.

Målene er:

  1. Journalistikken: NR skal – nasjonalt og internasjonalt – løfte fram redaktørstyrte medier og den sannhetssøkende journalistikken som helt grunnleggende deler av et velfungerende demokrati.
  2. Offentligheten: NR skal kjempe for økt innsyn og fremheve betydningen av åpenhet om journalistiske metoder og valg
  3. Redaktøren: NR skal tilby redaktørene kompetanse og møteplasser som gjør dem bedre i stand til å møte redaktørfaglige utfordringer, med særlig vekt på skjæringspunktet etikk og teknologi.
  4. Debatten: NR skal bidra til at flere ulike syn kommer til orde i mediene, bevare et bredt rom for ytringer - og forebygge krenkelseskultur.

Under hvert område er det flere tiltak som listes opp. 

Klikk her for å lese hele utkastet til handlingsplanen

22. februar ble utkastet sendt ut til NRs ni regionforeninger og til medlemmene på høring med høringsfrist fredag 19. mars.

I planen vil du finne mål og tiltak og sitater fra en del av NR-medlemmene som er hentet fra undersøkelsen som ble gjort i forbindelse med starten av strategiarbeidet i september. Takk til alle som har bidratt så langt. 

Synspunkter på planen og spørsmål kan rettes hit.

Vennlig hilsen NR-styret
Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten (leder)
Eirik Hoff Lysholm, Dagsavisen (nestleder)
Thor Gjermund Eriksen, NRK
Britt Sofie Hestvik, Kommunal Rapport
Olav Sandnes, TV 2
Jan-Eirik Hanssen, Avisa Nordland
Tora Bakke Håndlykken, VG
Bjørn Rønningen, Hitra-Frøya
Ingeborg Heldal, KK
Irene Halvorsen, Nationen
Sigvald Sveinbjørnsson, BA
Christina Dorthellinger, NTB
Steinulf Henriksen, Folkebladet
Eirik Hammersmark Winsnes, Aftenposten