Camilla Stoltenberg (FHI), Raymond Johansen (byrådsleder i Oslo), Espen Rostrup Nakstad (Helsedirektoratet), Ingerid Stenvold (møteleder), Astrid Meland (VG), Hilde Lysengen Havro (Avisa Valdres), Christina Dorthellinger (NTB) og Gard Steiro (VG). Foto: NTB, NRK, VG, Avisa Valdres.

Her er programmet til pandemi-seminaret

Hvordan påvirket nedstengningen av Norge pressens tilgang på informasjon? Og klarte vi balansegangen mellom å informere og å stille kritiske spørsmål? Mandag 13. mars blir det seminar om presse og åpenhet under pandemien. Seminaret er et samarbeid mellom Redaktørforeningen, Helsedirektoratet og Pressens hus. Møteleder er Ingerid Stenvold.

Sted: Pressens hus, Skippergata 24

Tid: 13. mars kl. 12.30-16.00

Servering: Rundstykker og søtt, kaffe

Påmelding:På grunn av bevertning ber vi om at du melder deg på her. Seminaret er gratis.

ÅPENHET I PANDEMIENS TID

12.30 Velkommen - Reidun Kjelling Nybø (generalsekretær i Redaktørforeningen) og Stein-Gunnar Hansen Bondevik (kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet)

12.40 Redaktør i pandemi: Gard Steiro (Sjefredaktør i VG), Hilde Lysengen Havro (Redaktør i Avisa Valdres), Christina Dorthellinger (Redaktør i NTB Visuell)

13.10 Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) - Et nedstengt Oslo i bakspeilet. Shazia Majid, kommentator i VG, deltar også i samtalen.

13.40 Panel - Bjørn Guldvog (direktør i Helsedirektoratet), Camilla Stoltenberg (direktør i Folkehelseinstituttet), Andreas Keus (fung. kommunikasjonsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet) og Gard Steiro (sjefredaktør i VG)

14.10 Pause

14.20 FHI og Helsedirektoratets egen evaluering av arbeidet opp mot pressen - Thomas Berg (senior kommunikasjonsrådgiver i Helsedirektoratet) og Kjetil Berg Veire (assisterende kommunikasjonsdirektør i FHI)

14.40 Redaktørundersøkelse om pandemien - Solveig Husøy (ass. generalsekretær i Redaktørforeningen)

14.55 Pause m/søtt

15.10 Mikrofonstativ eller vaktbikkje? Pressens kritiske rolle under pandemien - Lilla Sølhusvik (journalist i NRK), Astrid Meland (kommentator i VG), Per Anders Johansen (journalist i Aftenposten) og Espen Rostrup Nakstad (ass. direktør i Helsedirektoratet)

15.40 Oppsummering, læringspunkter og tanker om fremtidig krisehåndtering - Bjørn Guldvog (direktør i Helsedirektoratet), Eirik Hoff Lysholm (styreleder i Redaktørforeningen og ansvarlig redaktør i Dagsavisen), Camilla Stoltenberg (direktør i Folkehelseinstituttet) og Elin Floberghagen (generalsekretær i Presseforbundet)

16.00 Takk for i dag!

Møtet er åpent og vil bli streamet.