Hva er lov - og hvem skal vokte vokterne?

Hvordan kan mediene sikre seg mot sitatjuks? Hva kan vi lære av andre bransjer? Og hvor går de juridiske grensene for sitering og kreditering? Oslo Redaktørforening inviterer til åpent møte på Litteraturhuset 23. september kl 17.

Innledere:

  • Hva er lov? Camilla Vislie, advokat i advokatfirmaet Thommessen oppklarer misforståelser rundt opphavsrett
  • Hva kan mediene lære av akademia? Torkild Vinther, sekretariatsleder for Granskingsutvalget for redelighet i forskning
  • Slik skal NRK bli flinkere på kreditering - Kai Aage Pedersen, distriktsredaktør NRK Sogn og Fjordane og prosjektleder for felles retningslinjer for  sitering og kreditering i NRK.
  • Når vaktbikka svikter - Hans Christian Vadseth som i en kronikk i DN kritiserte mediene for å la sine egne slippe for billig unna plagiatavsløringene
  • Hvem skal vokte vokterne? Da det ble kjent at Dagens Næringsliv hadde plagiert innhold fra andre publikasjoner – og det via en våken Twitter-bruker (Øistein Refseth) – undret to medarbeidere i kommunikasjonsbyrået Hyper seg over hvem som egentlig vokter vokterne. De stilte spørsmålet: «Trenger vi en offentlig arena for kvalitetssikring av redaktørstyrte medier?» Resultatet ble vaktbikkjene.no - et verktøy som gjør det mulig for lesere å avsløre juks og slett håndverk. Fred Hauge og Gro Larsson fra Hyper kommer til OR-møtet for å vise frem verktøyet og invitere til samarbeid.

Møteleder: Sigrid Sollund, NRK

Det planlegges felles middag for ORs medlemmer etter møtet - ca kl 19. Dersom du ønsker å delta på middagen, meld deg på til NR-sekretariatet seinest 22. september kl 12.

I kjølvannet av plagiatdebatten i sommer utarbeidet NR-sekretariatet en veileder og sitering og kreditering. Den finner du her.

NR tilbyr også redaktørkurs i opphavsrett 13. oktober. Her finner du mer informasjon.