Fjorårets prisvinnere på Oslo Redaktørforenings årsmøte 15. mars 2018: F.v. Anders Giæver, Frithjof Jacobsen, Per Egil Hegge, Kjetil B: Alstadheim og Tove Lie.

(Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix)

Hvem bør bli årets redaktør i Oslo/Akershus?

I 2018 ble Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv, kåret til Årets redaktør, mens Giæver og Joffen ble Årets meningsbærer, Årets nyskaper ble Tove Lie, Khrono og Årets hederspris ble tildelt Per Egil Hegge. Oslo Redaktørforenings jury ber om innspill senest 1. februar.

Juryen består i år av direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås (leder), Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv, Kristjan Molstad, Oslo Journalistklubb, Torunn Pettersen, Bonnier Media og David Stenerud, Oslo redaktørforenings styre.

Kåringen omfatter medier og redaktører i Oslo og Akershus. 
Det kan nomineres til følgende klasser:

Årets redaktør:
Prisen går til den redaktør som har utmerket seg ved en imponerende, helhetlig utøvelse av redaktørgjerningen. Juryen skal ta hensyn til de etiske, publisistiske og kommersielle utfordringer som vedkommende har stått overfor og dessuten vurdere evnen til redaksjonell nyskapning redaktøren har bidratt til.

Årets meningsbærer: Prisen går til en redaktør som har ivaretatt den klassiske redaktørrollen som meningsbærer og garantist for meningsmangfold og ytringsfrihet.

Årets nyskaper: Prisen går til en redaktør som har stått i spissen for en lovende nyetablering eller konseptuell nyskaping på mediemarkedet.

Årets hederspris: Dette er de lange linjers pris. Den går til et medlem som gjennom sitt livsverk har representert det ypperste av hva en redaktør kan være.
JURYEN BESTÅR AV:

  • Knut Olav Åmås, leder, direktør  i Fritt Ord
  • Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv
  • David Stenerud, avd. leder i Dagsavisen og medlem i Oslo Redaktørforenings styre
  • Kristjan Molstad, frontsjef i Aftenposten og  leder av Oslo Journalistklubb
  • Torunn Pettersen, sjefredaktør i Bonnier Media

Send begrunnede forslag til Oslo Redaktørforenings sekretariat, v/Monica Andersen: ma@nored.no

 
FRISTEN FOR Å FORESLÅ KANDIDATER ER 1. FEBRUAR.

Utdelingen av prisene skjer på Oslo Redaktørforenings årsmøte, 5. mars 2019 på Hotell Bristol