Disse fem ble kåret til årets redaktører i 2022 – f.v. Årets redaktør Mari Skurdal (Klassekampen), årets meningsbærer Ahmed Fawad Ashraf (Avisa Oslo), Trygve Hegnar (Kapital og Finansavisen) som fikk hederspris, årets nyskaper Kristoffer Egeberg (Faktisk) og Arne Jensen (Norsk Redaktørforening) som fikk hederspris.

Foto: Heiko Junge, NTB

Hvem bør bli årets redaktører i 2023?

Oslo Redaktørforening kårer årets redaktører i Oslo og Akershus og ønsker forslag på hvem som fortjener prisene årets redaktør, årets nyskaper, årets meningsbærer og årets hederspris. Prisene skal etter planen deles ut på OR-årsmøtet 6. mars. Frist for å nominere er 13. februar.

Mari Skurdal, ansvarlig redaktør i Klassekampen, ble kåret til årets redaktør i 2022. Årets meningsbærer ble Ahmed Fawad Ashraf, debattredaktør i Avisa Oslo, og Årets nyskaper ble Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør i Faktisk. Det ble delt ut to hederspriser – til Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør i Kapital og Finansavisen og til Arne Jensen, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Les begrunnelsene fra fjoråret her.

Nå er det årets redaktører som skal kåres. Og til det trenger juryen din hjelp. Her kan du legge inn begrunnede forslag på hvem som bør nomineres i de ulike klassene.

Juryen består i år av direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås (leder), Mari Skurdal (Klassekampen), Eirik Løkkemoen Bjerklund (leder i NJ Oslo og journalist i Avisa Oslo), Hilde Schjerve (NTB) og Veslemøy Østrem (Altinget). 

Det kan nomineres til følgende klasser:

Årets redaktør: Prisen går til den redaktør som har utmerket seg ved en imponerende, helhetlig utøvelse av redaktørgjerningen. Juryen skal ta hensyn til de etiske, publisistiske og kommersielle utfordringer som vedkommende har stått overfor og dessuten vurdere evnen til redaksjonell nyskapning redaktøren har bidratt til.

Årets meningsbærer: Prisen går til en redaktør som har ivaretatt den klassiske redaktørrollen som meningsbærer og garantist for meningsmangfold og ytringsfrihet.

Årets nyskaper: Prisen går til en redaktør som har stått i spissen for en lovende nyetablering eller konseptuell nyskaping på mediemarkedet.

Årets hederspris: Dette er de lange linjers pris. Den går til et medlem som gjennom sitt livsverk har representert det ypperste av hva en redaktør kan være.

Har du spørsmål, ta kontakt med Solveig Husøy i NR-sekretariatet.