Redaktørrepresentantene Frode Hansen, Dagbladet (t.v.) og Stein Bjøntegård, NRK, i PFUs møte 29. januar i år. (Foto: Erik Szabo, Medier24)

Hvem bør sitte i PFU og PO?

I juni skal styret i Norsk Presseforbund oppnevne medlemmer til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Pressens Offentlighetsutvalg (PO). Har du forslag til kandidater?

I følge PFUs vedtekter skal Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) innstille pressens fire representanter (to journalister og to redaktører) til utvalget. I tillegg oppnevner styret i NP tre representanter for allmennheten. Det skjer etter innstilling fra en gruppe på fire personer (hvorav tre ikke er medierepresentanter).

I dag ser sammensetningen av PFU slik ut:

For journalistene:
Alf Bjarne Johnsen, VG – leder
Liv Ekeberg, Agderposten

Varamedlemmer:
Gunnar Kagge, Aftenposten
Ellen Ophaug, Fredriksstad Blad
Nina Hernæs, Sykepleien

For redaktørene:
Anne Weider Aasen, TV2 – nestleder (fra 2016)
Stein Bjøntegård, NRK (fra 2017)

Varamedlemmer:
Frode Hansen, Dagbladet (fra 2014)
Lars Helle, Stavanger Aftenblad (fra 2018)
Elisabeth Lund-Andersen, Egmont (fra 2018)

Allmennhetens representanter
Nina Fjeldheim, Humanistskolen
Øyvind Kvalnes, Institutt for ledelse og organisasjon, BI
Kristin Taraldsrud Hoff, Norsk Landbrukssamvirke

Varamedlemmer:
Marit Breivik, Olympiatoppen
Sylo Taraku, Tankesmien Agenda
Øystein Stray Spetalen, Ferncliff
Erik Schjenken, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Alle medlemmene i PFU er i utgangspunktet på valg og alle velges for to år.

Når det gjelder Pressens Offentlighetsutvalg så består det av 14 medlemmer:

Leder: Tron Strand, journalist i Bergens Tidende
Nestleder: Eirik Haugen, nyhetsredaktør, Varden
Thomas Frigård, journalist i Kommunal Rapport
Tarjei Leer-Salvesen, journalist i Fædrelandsvennen
Eiliv Frich Flydal, journalist i VG
Lajla Ellingsen, journalist i Adresseavisen
Vegard Venli, journalist i NRK
Felicia Øystå,  nyhetsleder i Kommunal Rapport
Mona Grivi Norman, journalist i VG
Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag (NJ)
Nils E. Øy, friherre
Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR)
Pernille Børseth, leder for juridisk avdeling i Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Berit Nyman, nestleder i  Fagpressen

Også her er alle i utgangspunktet på valg, og alle velges for en toårsperiode. I tillegg til de 14 medlemmene deltar også NPs generalsekretær, Elin Floberghagen og utvalgets sekretær, jurist Kristine Foss på møtene.

NR og NJ samarbeider uformelt om oppnevnelsene av medlemmer til de to utvalgene, men leverer hver sine innstillinger til styret i Norsk Presseforbund.  Har du forslag til redaktørkandidater til noen av utvalgene, så ta kontakt med NR-sekretariatet.