Innsyn i Valutaregisteret

Adresseavisen har fått gjennomslag hos Sivilombudsmannen for at avisen skal få tilgang til anonymiserte oversikter over valutatransaksjoner mellom Norge og Filipinene.

Det var i forbindelse med et større journalistisk prosjekt om overgrep mot barn at en journalist i Adresseavisen i fjor ba om innsyn i en anonymisert oversikt over alle transaksjoner fra Norge til Filipinene på mellom 50 og 400 kroner i perioden 2014-2018. Skatteetaten avslo kravet med henvisning til taushetsplikten. Begrunnelsen var at selv en anonymisert oversikt indirekte kunne føre til identifisering, dersom opplysningene ble koblet med opplysninger fra andre registre. Etaten mente derfor at anonymiseringen ikke var tilstrekkelig,. Det var en vurdering Sivilombudsmannen ikke deler. 

"Det å overføre små beløp fra Norge til Filipinene er ikke i seg selv særlig sensitivt. Selv omn formålet med innsynskravet i denne saken var å kartlegge transaksjoner knyttet til seksuelle overgrep mot barn, vil ikke det aktuelle uttrekket si noe om hvilke transaksjoner som eventuelt kan knyttes til dette. På denne bakgrunn er sannsynligheten liten for at noen vil ta arbeidet med å prøve å finne ut hvem de enkelte transaksjonene knytter seg til. Det at uttrekket består av svært mange overføringer - nesten 30.000 - tilsier også at sannsynligheten for dette er liten." (...) "Ombudsmannen kan heller ikke se at en offentliggjøring av de aktuelle opplysningene i en slik anonymisert form som i det aktuelle uttrekket, vil svekke tilliten til at skatteetaten overholder taushetsplikten sin". (...) "Ombudsmannen ber derfor Skattedirektoratet om å behandle innsynskravet på nytt."

Her kan du lese hele uttalelsen fra Sivilombudsmannen.