Kartlegger mediebehov i terror-saken

NR er bedt av Oslo tingrett om å foreta en kartlegging av de ulike medienes forventede behov knyttet til den kommende rettsaken mot Anders Behring Breivik.

Dette har blant annet betydning for valg av lokale for avvikling av saken. Vi har derfor sendt en egen epost til alle NR-medlemmer som er registrert som ansvarlige redaktører, med lenke til et spørreskjema, og ber om tilbakemeldinger via dette skjemaet. Er du ansvarlige redaktør, men har ikke mottatt eposten med lenke til spørreskjemaet, så ta kontakt med sekretariatet på post@nored.no eller tlf 22405050.