- Vi er ikke i tvil om at dette har økt bevissthetsnivået i mange redaksjoner og hos mange journalister og redaktører. Det alene er et viktig resultat av utvalgets arbeid, sier NRs styreleder Hanna Relling Berg.

Foto: Gorm Kallestad, NTB

- Kildeutvalget har økt bevisstheten rundt kildearbeidet

Norsk Redaktørforening (NR) har i dag avgitt høringsuttalelse om Kildeutvalgets forslag til endringer i Vær Varsom-plakaten.

NR understreker i høringsuttalelsen at arbeidet til Kildeutvalget og den analysen som utvalget har gjort har vært minst like viktig som de konkrete forslagene til endringer i Vær Varsom-plakaten. NR mener at Kildeutvalgets rapport er et grundig og gjennomarbeidet dokument som borer dypt i et av journalistfagets kjerneområder og som har allerede har bidratt til å sette i gang prosesser og debatter i og utenfor mediebransjen og i det enkelte mediehus.

- Vi er ikke i tvil om at dette har økt bevissthetsnivået i mange redaksjoner og hos mange journalister og redaktører. Det alene er et viktig resultat av utvalgets arbeid, sier NRs styreleder Hanna Relling Berg.

Hun understreker at høringsuttalelsen er resultat av en bred og grundig prosess i redaktørforeningen. Selv om en del debattmøter er blitt avlyst og utsatt som følge av pandemien, har medienes håndtering av kilder og forslagene til Kildeutvalget blitt diskutert i en rekke faglige fora, både nasjonalt, regionalt, lokalt og i den enkelte redaksjon. Styret i Norsk Redaktørforening har hatt rapporten til behandling på en rekke møter siden rapporten ble lagt fram høsten 2019. NR er også i gang med å utarbeide en veileder til redaksjonene på bakgrunn av de problemstillingene som ble reist av Kildeutvalget i kjølvannet av den såkalte Bar Vulkan-saken.

Les hele høringsuttalelsen her.

Her er NR-styrets konkrete forslag til de aktuelle punktene i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.1 – Her vil NR-styret legge inn følgende setning: «Negative personkarakteristikker bør som hovedregel ikke framsettes anonymt».
  • Punkt 3.3 – Her foreslår NR-styret en liten endring på forslaget fra Kildeutvalget og mener dette bør bli den nye ordlyden i siste setning: «Eventuelle avtaler om sitatsjekk bør klargjøre hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder.» NR er imidlertid uenige med utvalget i at journalister bør forplikte seg på å informere om opptak av samtaler. NR sier også nei til å innføre begrepene kontroversielle saker og urutinerte kilder i dette punktet i VVP.
  • Punkt 3.6 – utlevering av upublisert materiale. Her ser ikke NR-styret behov for endring av dagens tekst.
  • Punkt 3.7 – indirekte sitater. Her støtter NR-styret ikke Kildeutvalgets forslag
  • Punkt 3.8 - Her foreslår NR en ny formulering som erstatning til det opprinnelige forslaget fra Kildeutvalget: «Kildens sitatsjekk skal primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av eventuelle faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.»
  • Punkt 3.9 - Her vil NR endre fra «personer» til «kilder», men er negativ til Kildeutvalgets forslag om å innføre begrepene urutinerte kilder og sosiale medier i plakaten.

Høringsfristen er 1. oktober.

Her er oversikt over høringsuttalelser som så langt er kommet inn til Norsk Presseforbund

 

Kontaktpersoner

Hanna Relling Berg, styreleder tlf 91 33 39 22 -  hanna.relling.berg@smp.no

Arne Jensen, generalsekretær tlf 90 77 87 47 -  arne.jensen@nored.no