Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger ber kommunen trekke advarsel. (Foto: NTB Scanpix)

Kritiserer advarsel for FB-kommentar

Sivilombudsmannen har bedt kommunen trekke en formell advarsel som ble gitt en kommunalt ansatt lærer etter en kommentar på Facebook. "Innenfor ytringsfriheten" er ombudsmannens konklusjon.

Under en bildemontasje av Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali skrev vedkommende lærer i kommentarfeltet «Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!» (Ali, vår anm.). Kommunen mente dette opptre i strid med opplæringslovens formålsbestemmelse, og at måten læreren kommuniserte på viste manglende forståelse for lærerrollen. Sivilombudsmannen slår fast at den ansattes arbeidsavtale ikke gi grunnlag for å begrense vedkommendes ytringsfrihet. Adgangen til å innskrenke ytringsfriheten med hjemmel i den ulovfestede lojalitetsplikten er svært begrenset, særlig for utsagn som kan sies å være en del av et politisk ordskifte. Ombudsmannen konkluderer med at det er "naturlig å forstå utsagnet hennes som at det ble fremsatt som ledd i en politisk uenighet mot samfunnsdebattanten". I lys av dette heter det videre i uttalelsen at "Utsagnet er dermed i kjerneområdet for ytringsfriheten, hvor også agiterende politiske ytringer, og karakteristikker som appellerer til både følelser, fantasi og fornuft i utgangspunktet er like beskyttelsesverdige som mer akademisk pregede, velbegrunnede standpunkter."

Sivilombudsmannen konkluderer slik:

"Ombudsmannen er kommet til at As kommentar fremsatt på Facebook i fritiden om samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali ligger innenfor ytringsfriheten, og at den ikke er i strid med den alminnelige lojalitetsplikten i arbeidsforhold. Kommunen har derfor ikke rettslig grunnlag for å gi den skriftlige advarselen. Ombudsmannen ber kommunen om å vurdere saken på nytt og trekke tilbake advarselen."

Les hele Sivilombudsmannens uttalelse her.