Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening og Jon Jacobsen, innholdsredaktør i Fredriksstad Blad reagerer politiets holdning til å utlevere navn på avdøde i drapssaker.

Foto: NTB scanpix og Fredriksstad Blad

Kritiserer politiet for manglende åpenhet

Norsk Redaktørforening har bedt om et møte med  Riksadvokaten og politidirektoratet på bakgrunn av saker der politiet nekter mediene innsyn i avdødes navn i drapssaker. 

I et brev som ble sendt tirsdag viser NR til en drapssak i Lisleby i Fredriksstad, hvor det i et brev fra Oslo statsadvokatembeter het at "allmennheten ikke har noen interesse/behov for å vite identiteten til avdøde" i saken.
 - Vi reagerer på at påtalemyndigheten her gjør seg til redaktører. Hvorvidt avdødes identitet i en drapssak har allmenn interesse eller ikke er det ikke politiet eller påtalemyndigheten som avgjør. Det er en redaksjonell beslutning. Jeg kan ikke huske å ha opplevd maken, sier NRs generalsekretær Arne Jensen som får støtte fra Fredriksstad Blads innholdsredaktør, Jon Jacobsen:

– I forbindelse med saker av alvorlig karakter, som har stor allmenn nyhetsinteresse, mener vi det er viktig for en lokalavis å ha informasjon som er mest mulig korrekt og utfyllende, sier Jacobsen til Medier24.
Politidirektoratet er gjort kjent med kritikken, men har foreløpig ikke gitt noen kommentar til Medier24.
Les mer i Medier24.

Her er brevet til POD og Riksadvokaten