Foto: NTB Scanpix

Misfornøyd med tingrettene

Norsk Redaktørforening (NR) er misfornøyd med hvordan tingrettene i Nordland praktiserer publisering av dommer og tiltalebeslutninger på domstolenes pressesider, og ber i et eget brev om at tingrettene endrer sin praksis.

Henvendelsen fra NR kommer etter kontakt med mediene i fylket. I brevet tar NR opp forhold som at ingen av tingrettene publiserer tiltalebeslutninger på domstol.no, at det virker helt tilfeldig i hvilken grad dommer blir publisert der og at enkelte tingretter heller ikke oversender dommer og tiltalebeslutninger per epost. Her kan du lese hele brevet fra NR. Flere tingretter ha allerede meldt tilbake at man vil se nærmere på gjeldende praksis.