Brevet er undertegnet av f.v. styreleder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen og leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen.

Foto: NTB/Knut Viggen

NR, NJ og NP: - Tillit til mediene er tillit til demokratiet

Norsk Redaktørforening har sammen med Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag sendt en uttalelse til den amerikanske ambassaden i Oslo i forbindelse med onsdagens angrep på journalister i USA. "Makthaveres angrep på journalister – enten det skjer med ord eller ved maktmisbruk – er også et angrep mot demokratiet" heter det i uttalelsen.

Les brevet til den amerikanske ambassaden her. 

Brevet er undertegnet av generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, styreleder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg og leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen.

Her er teksten gjengitt på norsk og også sendt ut som pressemelding:

Tillit til mediene er tillit til demokratiet

De siste dagene og månedene har vi fått demonstrert i praksis hvordan angrep på journalistene i et av verdens største demokratier undergraver og setter selve demokratiet i fare. 

Verden har sett hvor lett en statsleder kan manipulere sine tilhengere hvis han på forhånd har lagt ned mye arbeid i å undergrave tilliten til mediene. Folk får problemer med å stole på fakta, det blir vanskelig å skille sannhet fra løgn. Slik kan en statsleder skape farlige splittelser, misnøye og usikkerhet. I tillegg settes journalisters liv i fare.

Da kongressbygningen i USA ble stormet av Trumps tilhengere idet valgresultatet skulle bekreftes, ble journalistene på utsiden angrepet, mens journalistene inne i bygningen måtte evakueres i stedet for å bli og rapportere fra det som skjedde. Politiet anså dem som spesielt utsatt. Trump-tilhengernes hat mot medienes representanter var plantet gjennom fire år av presidenten selv.

Makthaveres angrep på journalister – enten det skjer med ord eller ved maktmisbruk – er også et angrep mot demokratiet. Her i Europa har vi også sett medie-forakten spre seg. Journalister blir angrepet, til og med drept, fordi de gjør jobben sin. Også her etter å ha blitt fordømt av statsledere – i Russland, Malta, Tsjekkia og Slovakia, blant annet. 

Når myndigheter ikke tåler medienes kritiske blikk, og svarer med å undergrave publikums tillit til journalistene, skapes en farlig situasjon. Alt som har skjedd i USA, her hjemme og i resten av verden det siste året, har vist hvor viktig det er med gjensidig respekt og rolleforståelse mellom de som styrer landet, og mediene som overvåker de som bestemmer. Dette til tross for at myndigheter og medier bør se på hverandre med et kritisk blikk. At folk stoler på de redaktørstyrte mediene, er i alles interesse. At ytrings- og pressefriheten er en av demokratiets bærebjelker, bør anerkjennes av alle demokratisk valgte ledere og politikere.  

Vi har et håp om at politikere og ledere – både nær oss og globalt - som har hyllet USAs president for forakten han behandler medier og journalister med, har merket seg hva en slik forakt kan føre til.  Tilliten til de seriøse mediene henger tett sammen med tillit til demokratiet og alle de demokratiske institusjonene - som valgsystem, domstoler og lovgivende forsamlinger.

Vi håper amerikanske myndigheter i tiden som kommer vil gjøre sitt ytterste for å bidra til å gjenskape gode arbeidsforhold for den samfunnsviktige journalistikken som amerikanske medier, med rette, har høstet anerkjennelse for verden over. Forutsetningen for at mediene skal kunne spille en viktig demokratisk rolle, er at journalister og redaktører trygt kan utøve sine funksjoner - uten fare for eget liv og egen helse.

For spørsmål og oppfølging, kontakt:

  • Elin Floberghagen, generalsekretær Norsk Presseforbund: 926 00 109
  • Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening: 90 77 87 47
  • Eva Stabell, prosjektleder for NJs internasjonale arbeid: 906 02 022