NRs styreleder Hanna Relling Berg intervjues av NRK og Kampanje rett etter styrets vedtak tirsdag kveld.

Foto: Reidun Kjelling Nybø

NR-styret avslo søknaden fra Lurås

Styret i Norsk Redaktørforening (NR) har i dag behandlet søknaden om medlemskap fra Helge Lurås. Etter en grundig vurdering har et enstemmig styre vedtatt å avslå søknaden.

Pressemelding fra Norsk Redaktørforening:

Styret i Norsk Redaktørforening (NR) har i dag behandlet søknaden om medlemskap fra Helge Lurås. Etter en grundig vurdering har et enstemmig styre vedtatt å avslå søknaden.  

Fordi Helge Lurås ikke kvalifiserer til medlemskap, har styret ikke behandlet søknaden fra Shurika Hansen, redaktør i Xstra.

Styret mener Lurås ikke oppfyller NRs kriterier for medlemskap. Til tross for et betydelig innslag av innen- og utenriksstoff fra primært NTB, mener styret at Resetts redaktør ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper.

Styret har registrert at det gjennom søknadsprosessen har skjedd enkelte forbedringer i Resetts publiseringspraksis.

- Det har vært en lang og krevende behandling med mange gode argumenter, både for og imot medlemskap. Vi har hatt dialog med Helge Lurås underveis og skulle sett at han ble en del av et redaktørfelleskap som samler medlemmer fra hele det politiske spekteret – fra Klassekampen til Document.no. Styret har likevel konkludert med at Resetts redaktør ikke oppfyller kravene til medlemskap, sier styreleder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg.

 

For ytterligere kommentarer:

Styreleder Hanna Relling Berg, tlf. 91 33 39 22 hanna.relling.berg@smp.no

Kontaktpersoner i NR-sekretariatet