Tora Bakke Håndlykken (nyhetsredaktør i VG) ble valgt til styreleder i Norsk Redaktørforening i juni 2023. (Foto: Caroline Roka)

Nå er 4 av 10 osloredaktører kvinner

I Oslo Redaktørforening er nå over 40 prosent av de ansvarlige redaktørene kvinner. På få år har kjønnsbalansen i NR endret seg dramatisk. - Innsatsen vil fortsette, lover styreleder Tora Bakke Håndlykken.

Vi skal ikke mange år tilbake i tid før rekruttering av kvinner til redaktørjobber var en alvorlig utfordring. Så sent som i 2016 var bare hver fjerde ansvarlige redaktør kvinne. Går vi tilbake til 2006 var under 20 prosent av medlemmene i Norsk Redaktørforening kvinner.

- Det var kanskje ikke så rart at mange hadde et inntrykk av Redaktørforeningen som en herreforening. Det var det jo også i stor grad. Det har skjedd ekstremt mye på noen år, takket være målrettet arbeid både i mediehusene og fra presseorganisasjonene, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø, som for øvrig etterfulgte ni mannlige generalsekretærer da hun overtok i 2022.

Kampanjen ”Slik drar du bra damer» fra tidligere generalsekretær Arne Jensen og daværende styremedlem Ellen Arnstad i 2006 markerte begynnelsen på en ny tid. Da var under 20 prosent av redaktørene i foreningen kvinner. Redaktørforeningen har utviklet veiledere og hatt fokus på kvinnerekruttering gjennom mange år.

Styreleder Tora Bakke Håndlykken lover at innsatsen vil fortsette:

- Mediene som redaktørene leder skal speile hele det norske samfunnet. Derfor er det ekstra viktig at det også er en stor bredde i  både kjønn, bakgrunn og perspektiver blant redaktørene. Utviklingen og tallene vi ser nå er utrolig gledelige, men dette er en innsats som må fortsette på flere fronter, sier hun.

Oslo går foran

Mens kvinneandelen på landsbasis kryper sakte oppover og nå ligger på 35,8 prosent, har hovedstadsområdet brutt den magiske 40-prosentsgrensa for sjefredaktører. 

Oslo Redaktørforening er den klart største regionforeningen i NR, og omfatter Oslo og Akershus. 

- Vi brøt 40-prosentgrensa for ansvarlige redaktører i Oslo og Akershus på slutten av 2022, og ligger nå stabilt over. For medlemsmassen generelt ligger vi nå noen desimaler unna bare. Det er virkelig noe å glede seg over, sier Oslo-leder David Stenerud.

Norsk Redaktørforening har per 8. mars 2024 808 medlemmer. Av disse er 289 kvinner, noe som utgjør 35,8 prosent. På landsbasis er 34,5 prosent av de ansvarlige redaktørene kvinner.