Rapporten ble presentert og diskutert på NRs høstmøte. Her er møteleder Sun Heidi Sæbø (t.v.) på scenen sammen med Eivor Jerpåsen, direktør for innholdsutvikling i Amedia  (t.h.) og Tone Fridén, leder for redaksjonell utvikling i Polaris Media. I tillegg var Redaktørplakaten med (t.v.).

(Foto: Reidun K. Nybø)

Ny undersøkelse om forholdet mellom eiere og redaktører

76 prosent av de ansvarlige redaktørene oppgir at eierne er lydhøre overfor synspunkter. Samtidig oppgir en av ti redaktører at eierne har for lite kunnskap eller kritisk svak kunnskap om prinsippene i Redaktørplakaten og Medieansvarsloven.

Nær halvparten av redaktørene oppgir at har svært god innflytelse på rammevilkårene, mens 15 prosent oppgir at de har litt for svak eller kritisk svak innflytelse. Prinsippene i Redaktørplakaten synes generelt ikke å være under press, men 15 prosent sier de har opplevd at eierne har grepet inn i redaksjonelle prosesser en eller flere ganger. 

Hver tiende redaktør oppgir at eierne har for lite kunnskap eller kritisk svak kunnskap om prinsippene i Redaktørplakaten og Medieansvarsloven.

Tilsammen 17 prosent oppgir at konsernenes analyseteam/utviklingsavdelinger utfordrer redaktørens uavhengighet i stor eller svært stor grad.

Her er rapporten som onsdag ble lagt fram på NRs høstmøte.

Opptak fra sesjonen på høstmøtet finnes her (og embedkode og flere opptak finner du her)