Endelig skal Årets redaktører i Oslo og Akershus kåres. Her er de nominerte: Øverst f.v. Marit K. Slotnæs, Eva Grinde, Geir Ramnefjell, Camilla Bjørn, Bjørn K. Bore. Nederst f.v. Danby Choi, Kjetil Kolsrud, Rolf Sønstelie og Frank Gander.

OR-årsmøte og kåring av Årets redaktører

Mandag 25. mai arrangeres årsmøtet i Oslo Redaktørforening som fjernmøte. Etter årsmøtet blir det prisutdeling til Årets redaktører i Oslo og Akershus.

Opprinnelig skulle årsmøtet i Oslo Redaktørforening vært arrangert 10. mars, men det måtte utsettes på grunn av korona-epidemien.

Styret i Oslo Redaktørforening har nå besluttet å avvikle årsmøtet 2020 som fjernmøte mandag 25. mai kl 16.
Møtet strømmes på Oslo Redaktørforenings facebookside og på nored.no.

Du kan melde inn spørsmål på forhånd. Det gjør du her. Dersom du vil holde et innlegg under årsmøtet, har du anledning til å delta via Teams. Meld fra om dette på forhånd til rkn@nored.no.
Du kan også melde spørsmål underveis i møtet. Det gjør du via kommentarfeltet under sendingen på ORs facebook-side eller på epost til rkn@nored.no

Her er arrangementet på facebook.
 

Dagsorden:

1. Åpning og konstituering.
2. Årsberetning for 2019.
3. Regnskap for 2019, med revisjonsberetning.
4. Valg

 1. leder
 2. nestleder
 3. ett styremedlem
 4. to varamedlemmer

Valg av valgkomité på tre medlemmer.
Valg av revisor
 
5. Eventuelle innsendte forslag.

Her er saksdokumentene

Umiddelbart etter den formelle delen av årsmøtet vil prisutdelingen finne sted. 
Årsmøtet er åpent for alle.
 

Kåring av Årets redaktører

I tilknytning til årsmøtet vil vi også kåre Årets redaktører i Oslo og Akershus. Prisutdelingen vil bli foretatt av juryens leder, Knut Olav Åmås.

Oslo Redaktørforening kårer hvert år årets redaktør, årets meningsbærer og årets nyskaper i Oslo og Akershus. 

De nominerte i år er:

Årets meningsbærer:

 • Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet
 • Marit K. Slotnæs, debattredaktør i Morgenbladet
 • Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv

Årets nyskaper

 • Danby Choi, sjefredaktør i Subjekt
 • Kjetil Kolsrud, ansvarlig redaktør i Rett24
 • Rolf Sønstelie, redaktør i VGTV

Årets redaktør

 • Frank Gander, redaktør for NRK Dokumentar og samfunn
 • Bjørn K. Bore, ansvarlig redaktør i Vårt Land
 • Camilla Bjørn, redaktør for NRK P3

I tillegg vil det bli delt ut en hederspris.

Les juryens begrunnelser for nominasjonene her.

Juryen har bestått av:

 • Knut Olav Åmås, leder, direktør i Fritt Ord
 • Hege Breen Bakken, politisk redaktør i Drammens Tidende og styremedlem i Oslo Redaktørforening
 • Annette Hobson, fungerende leder i Oslo Journalistklubb
 • Madeleine Strand, redaktør Egmont
 • Gard Steiro, sjefredaktør i VG og Årets redaktør 2019