Foto: Anne Gro Ballestad/Arne Ingmar Eggen/Reidun K. Nybø/Solveig Husøy

Opptak fra debatter om ytringsfrihet og mediepolitikk

Tirsdag 16. august arrangerte medieorganisasjonene to debatter - en om mediepolitikk og en om ytringsfrihet og mediene. Her finner du opptak fra begge.

Begge debattene ble arrangert på Mediescenen hos Agderposten.

16. august kl 11: Mediepolitisk debatt 

HER ER OPPTAK (sendingen begynner etter ca 11 min)

Hva er Anette Trettebergstuens viktigste prioriteringer i mediepolitikken framover?Hva mener opposisjonen om regjeringens mediepolitikk?Og hva ønsker medieorganisasjonene seg?

Deltakere:
• Anette Trettebergstuen, medieminister
• Tage Pettersen, stortingsrepresentant (H)
• Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant (SV)
• Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant (Sp)
• Silje Hjemdal, stortingsrepresentant (Frp)
• Randi Øgrey, adm. direktør i Mediebedriftenes Landsforening
• Øystein Øygarden, og ansvarlig redaktør i Vest-Telemark Blad og styreleder i Landslaget for lokalaviser

Møteleder: Veslemøy Østrem, ansvarlig redaktør i Altinget

16. august kl 13: Ytringsfrihet og mediene

 HER ER OPPTAK (sendingen begynner etter ca 15 min)

Ytringsfrihetskommisjonens utredning ble lagt fram 15. august. Dagen etter tar vi debatten om de temaene som er særlig aktuelle for de redaktørstyrte mediene – offentlighet, kildevern, debatten i kommentarfeltene og ansattes ytringsfrihet.

Deltakere: 

• Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita
• Kjersti Løken Stavrum, leder for Ytringsfrihetskommisjonen
• Gry Haugsbakken, statssekretær kulturdepartementet (Ap)
• Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant (H)
• Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund
• Dag Idar Tryggestad, leder i Norsk Journalistlag
• Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Møteleder: Kjetil H. Dale, TV 2

Arrangører av begge debattene:Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Norsk Journalistlag, Norsk Lokalradioforbund, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening