Pressemelding fra Norsk Redaktørforening

Styret i Norsk Redaktørforening behandlet 6. november søknader om medlemskap fra Helge Lurås og Shurika Hansen.

PRESSEMELDING FRA NORSK REDAKTØRFORENING

Styret i Norsk Redaktørforening har i dag behandlet medlemssøknadene fra Helge Lurås, ansvarlig redaktør i Resett og Xstra og Shurika Hansen, redaktør i Xstra.

Et enstemmig styre har vedtatt å utsette den endelige behandlingen av søknadene til styrets møte 11. februar 2020.

Styret har vært i dialog med Helge Lurås, men mener det er forhold knyttet til medlemssøknaden som krever ytterligere avklaringer.

For ytterligere kommentarer:

Styreleder Hanna Relling Berg, tlf. 91 33 39 22 hanna.relling.berg@smp.no

Kontaktpersoner i NR-sekretariatet

Arne Jensen, generalsekretær tlf. 90 77 87 47 arne.jensen@nored.no

Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær tlf. 91 10 55 11 rkn@nored.no