Drapet ble begått på Vinstra 31. oktober i fjor. Her er politiet i ferd med å avslutte åstedsundersøkelsen dagen etter. (Foto: NTB Scanpix)

Pressen får være tilstede

Dørene lukkes for publikum under den såkalte Vinstra-saken som starter i Nord-Gudbrandsdal tingrett på mandag. Pressen får være tilstede, men med visse begrensninger på referatadgangen.

På vegne av mediene sendte Norsk Redaktørforening et brev til Nord-Gudbrandsdal tingrett og ba om at hovedforhandlingen i rettssaken etter drapet på Vinstra i fjor høst måtte gå for åpne dører. Alternativt ba NR om at mediene får være tilstede, med referatadgang, dersom retten velger å lukke deler av forhandlingene. Brevet kom som et svar på at tiltaltes forsvarer og bistandsadvokatene for de etterlatte og en fornærmet i saken, ba om at dørene ble lukket helt eller delvis. 

Drapet skjedde på Vinstra i oktober i fjor. En 16 år gammel gutt er tiltalt for å ha drept en 15 år gammel jente med kniv, samt knivstukket en mann i leggen. Rettssaken starter 17. juni. Her kan du lese Norsk Redaktørforenings innspill til tingretten.

Nå har Nord-Gudbrandsdal tingrett avsagt kjennelse om at hele hovedforhandlingen skal gå for lukkede dører, men at pressen får være tilstede og kan referere. Det er nedlagt referatforbud under forklaringen til de sakkyndige, samt i forbindelse med vitneførsel om andre taushetsbelagte opplysninger. For øvrig legger retten til grunn at "pressen viser tilbørlig hensyn til sakens spesielle karakter, tiltaltes alder og helsesituasjon, samt etterlattes og fornærmedes behov for vern av privatliv", heter det i kjennelsen.

- Den siste formaningen er ikke veldig presis og den kunne retten strengt tatt ha spart seg, sier NRs generalsekretær Arne Jensen. Han er ellers ikke overrasket over kjennelsen og mener den er til å leve med for mediene. - Det er selvsagt uheldig at hele de sakkyndiges forklaringer er underlagt referatforbud, i og med at disse er ganske sentrale i saken. Etter å ha samrådd oss med representanter for de journalistene som skal dekke saken, har vi imidlertid valgt ikke å anke kjennelsen til lagmannsretten, sier Jensen.

Saken ble første gang publisert torsdag 6. juni og er oppdatert fredag 14. juni, i forbindelse med at tingrettens kjennelse forelå.