Nestleder i Norsk PEN, Rune Ottesen overleverer brevet til den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood. Ellers fra venstre, Arne Jensen (NR), Elin Floberghagen (NP), Hilde Tretterud (NJ) og Kjersti Løken Stavrum (Norsk PEN). (Foto: Den britiske ambassaden).

Protesterer mot utlevering

Norsk PEN, Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) møtte i går den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood og overleverte et brev hvor de ber om at Wikileaks-grunnlegger Julian Assange ikke blir utlevert til USA.

Møtet fant sted i den britiske ambassaden i Oslo. Organisasjonene ble invitert til et møte av ambassadøren, etter at de hadde varslet at de ville komme med en skriftlig oppfordring til britiske myndigheter. I brevet vises det til at Assange har bidratt til å bringe vesentlig informasjon om viktige samfunnsspørsmål ut til allmennheten, og at det vil være urimelig å straffe ham for dette. Organisasjonene frykter også at en lang fengselsstraff for Assange vil bidra til å skremme andre kilder fra å bringe frem informasjon som kan bidra til å sette et kritisk søkelys på myndighetene. Les hele brevet her.