Lotteritilsynet, hver ved direktør Gunn Merete Paulsen, reagerer på norske avisers omtale av ordfører-odds i forbindelse med kommunevalget. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

Reagerer på spill-omtale

Lotteritilsynet sendte i forkant av kommunevalget brev til norske mediehus hvor de "oppfordrer" redaksjonene til å bli mer kritiske i sin omtale av utenlandske spillselskaper.

Bakgrunnen er at en rekke aviser og nettsteder publiserte saker om "odds" på ulike ordførerkandidater i forbindelse med kommunevalget. Lotteritilsynet har registrert 49 slike artikler (dette er altså noen dager før valget, vår anmerkning) og tilsynet skriver at "vi ser at det ikke opplyses om at dette spilltilbudet er ulovlig i Norge". Tilsynet understreker at de ikke har gjort konkrete vurderinger av om artiklene er brudd på markedsføringsforbudet i lotteri- og pengespillovgivningene. Tilsynet understreker også at de ikke prøver "å gripe inn i redaksjonelle avgjørelser, men vi vil oppfordre redaksjonene til å være mer bevisst og kritisk når man skriver saker som omhandler spillselskap som tilbyr ulovlige pengespill". Tilsynet erkjenner at Grunnlovens § 100 utgjør "en grense" mot markedsføringsforbudet opp mot ytringer og redaksjonell omtale, og at det skal "tungtveiende samfunnsmessige hensyn" til for å innføre begrensninger, men at Lotteriloven, pengespilloven og totalisatorforskriften utgjør en slik begrensning. 

Brevet avsluttes med følgende "Vi presiserer at det er redaksjonen selv som må foreta en vurdering av om artikler som skal publiseres kan innebære ulovlig markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge, og hvordan man uavhengig av dette ønsker å omtale ulovlige pengespill."

Her kan du lese hele brevet fra Lotteritilsynet.