Riksadvokaten vil beholde redaktøransvaret

Riksadvokaten er skeptisk til å fjerne det strafferettslige, objektive redaktøransvaret. NRK vil skjerpe ansvaret og gjøre det teknologinøytralt.

Det fremgår av høringsuttalelsene til det såkalte Medieansvarsutvalgets innstilling, hvor høringsfristen gikk ut ved årsskiftet. NRK og Riksadvokaten har imidlertid hatt utsatt høringsfrist, og dermed først levert sine uttalelser de siste dagene. NRK legger seg på samme linje som flere av medieorganisasjonene, blant andre Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Også Riksadvokaten deler også et av medienes viktigste innspill til utvalgets innstilling. Flertalet i Medieansvarsutvalget har gått inn for å oppheve det særlige redaktøransvaret, noe som har skapt omfattende debatt i bransjen.

Her kan du lese Riksadvokatens høringsuttalelse,  NRKs høringsuttalelse, NJs høringsuttalelse, NRs høringsuttalelse og Medieansvarsutvalgets innstilling. Her finner du en fullstendig oversikt over høringsuttalelsene.