Se opptak fra møtet om sitering her

Hvordan sikre oss mot sitatjuks? Hva er lov? Kan vi lære av andre bransjer? Og hvem skal vokte vokterne? Disse spørsmålene ble stilt på Oslo Redaktørforenings åpne møte onsdag. Her er opptak fra møtet.

Her er innlederne på møtet på Litteraturhuset onsdag 23. september:

  • Hva er lov? Camilla Vislie, advokat i advokatfirmaet Thommessen oppklarte misforståelser rundt opphavsrett
  • Hva kan mediene lære av akademia? Torkild Vinther, sekretariatsleder for Granskingsutvalget for redelighet i forskning
  • Slik skal NRK bli flinkere på kreditering - Kai Aage Pedersen, distriktsredaktør NRK Sogn og Fjordane og prosjektleder for felles retningslinjer for  sitering og kreditering i NRK.
  • Når vaktbikka svikter - Hans Christian Vadseth som i en kronikk i DN kritiserte mediene for å la sine egne slippe for billig unna plagiatavsløringene
  • Hvem skal vokte vokterne? Fred Hauge og Gro Larsson fra utviklingsselskapet Hyper demonstrerte et nytt verktøy for at leserne kan avsløre sitatjuks og annet dårlig journalistisk håndverk.
  • I tillegg deltok generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum og stabssjef i Aftenposten Arild Kveldstad.

Her er sak fra møtet, publisert på medier24.com