Seks millioner mer pressestøtte

Det foreslås en ørliten økning på pressestøtteposten i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, med samlet 326.908.000 kroner i forslag for 2012, mot 320.957.000 i saldert 2011-budsjett. Det betyr cirka 6 millioner kroner eller vel to prosent. Posten til anvendt medieforskning og etterutdanning, som bl a omfatter IJ, foreslås redusert med en million kroner.

Dette betyr at det som økes er foreslått til produksjonstilskuddet, med økning fra 281.374.000 kroner til 287.944.000 kroner, cirka 300.000 kroner økning til samiskspråklige aviser og minoritetsspråklige aviser foreslås økt fra 793.000 til 818.000 kroner.

Det er Rådet for anvendt medieforskning (RAM) som fremmer forslag til midlene til forskning, og fordelingen vedtas av Medietilsynet. Departementet skriver i budsjettdokumentet at det forutsetter at anvendt medieforskning fortsatt "fokuserer på barn og unges mediebruk" og at "i tillegg bør rådet prioritere forskning på mediebruk blant personer med mediebakgrunn". I budsjettproposisjonen bebudes endringer med forskningsmidlene som kan bli vesentlig mer dramatisk enn kuttet på én million kroner i år. Departementet skriver at det har satt ned et utvalg som skal levere en rapport om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor kulturfeltet i løpet av våren 2012, og at rapporten skal danne grunnlag for en forskningsstrategi for kulturfeltet. Departementet skriver i den forbindelse at man i denne sammenheng vil gjennomgå tiltakene under post 73 og vurdere "om midlene bør inngå i en større forskningsstrategi innenfor departementets ansvarsområder",

Du kan lese om pressestøttekapittelet her.