Advokat Halvor Manshaus (t.v) har ført saken for Rettspraksis.no, mens hans kollega Jon Wessel-Aas har representert Lovdata. (Foto: Arne Jensen)

Snart faller dommen i Rettspraksis-saken

Om en måned ventes dom å falle i saken mellom Rettspraksis.no og Lovdata.

Saken ble behandlet i Høyesterett tirsdag og onsdag denne uken. Det er Halvor Manshaus i advokatfirmaet Schjødt som har ført saken for Rettspraksis.no, mens Jon Wessel-Aas hos advokatfirmaet Lund & Co har vært prosessfullmektig for Lovdata. 

Bakgrunnen er at etablererne av Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, i to rettsinstanser har tapt mot Lovdata, i forbindelse med sistnevntes krav om midlertidig forføyning mot nettstedet. Lovdata mener Rettspraksis.no sin publisering av rettsavgjørelser bryter med lov om opphavsrett til åndsverk, noe Lie og Ljone bestrider.

Gjennom en såkalt midlertidig forføyning påla Oslo byfogdembete i september i år Rettspraksis.no å fjerne en rekke høyesterettsavgjørelser fra sitt nettsted. Avgjørelsene var hentet delvis fra en DVD utgitt av Lovdata og dels fra Lovdatas onlinedatabase. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening engasjerte seg i saken på grunn av dens prinsipielle sider,og gikk inn med et såkalt prosessuelt støtteskriv i forbindelse med anken til lagmannsretten.

- Tvisten berører spørsmål knyttet til den demokratiske infrastrukturen; om hvordan den enkelte borger skal kunne holde seg orientert om hvilke prinsipper og hvilken praksis rettsstaten bygger på. Det dreier seg om publisering og tilgjengeliggjøring av i utgangspunktet offentlig informasjon. Lovdatas historie og eksklusive avtaler gjør at de ikke kan sies å konkurrere på like vilkår som private, og at de derfor må finne seg i at informasjon fra Lovdata videreformidles, sa generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening det ble kjent at NR og NJ ville gå inn med støtte til Rettspraksis.no.

Lagmannsretten avviste anken, og sluttet seg langt på vei til Oslo byfogdembetes vurderinger. Lagmannsretten konkluderte med at det forelå såkalt sikringsgrunn og at vilkårene for midlertidig forføyning var tilstede. Når det gjelder Rettspraksis' interesser, sa retten at i og med at de ikke har et økonomisk motiv for publiseringen så "kan det ikke anses å ha stor betydning" om man "må vente med å eventuelt å kunne publisere de aktuelle avgjørelser" etter at et ordinært søksmål er gjennomført.

Her kan du lese hele lagmannsrettens kjennelse.

NR og NJ gikk inn med nytt støtteskriv i forbindelse med anken til Høyesterett.

- Vi har tidligere vist til at tvisten berører spørsmål knyttet til den demokratiske infrastrukturen; om hvordan den enkelte borger skal kunne holde seg orientert om hvilke prinsipper og hvilken praksis rettsstaten bygger på. Det dreier seg om publisering og tilgjengeliggjøring av i utgangspunktet offentlig informasjon. Når Lie og Ljone nå har valgt å anke til Høyesterett, så er det naturlig at vi også støtter dem der, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Du kan lese Rettspraksis sitt ankeskriv til Høyesterett her og NR og NJs støtteskriv her.