Står på sitt om Treholt-opptak

"Møteoffentlighet og referatadgang er noe annet enn dokumentoffentlighet. Møterett og referatadgang er også noe annet enn autentiske lydopptak fra forhandlingene." Det skriver Oslo statsadvokatembeter i sitt tilsvar til Høyesterett, i forbindelse med medienes krav om tilgang til lydbåndopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt i 1985.

Påtalemyndigheten mener det ikke foreligger sterke nok allemenne hensyn for å gi tilgang til opptakene, og anfører blant annet at det ikke hersker noen tvil om det rettslige utfallet av saken. Her kan du lese hele påtalemyndighetens tilsvar til Høyesterett.