- Det er viktig for regjeringen å bidra til mediemangfoldet i landet vårt, og vi vil derfor innføre en ordning der staten kjøper avisombæring i disse områdene på tre faste ukedagar - tirsdag, torsdag og lørdag - i tre år fra loven trer i kraft. Til sammen vil dette koste om lag 750 millioner kroner på de tre årene, uttalte samferdselsminister Jan Georg Dale (Frp) i forbindelse med vedtaket om ny postlov.

Foto: NTB scanpix

Sterke reaksjoner på redusert postombæring

20. juli 2020 trer ny postlov i kraft, og trass i overgangsordninger med kjøp av distribusjon for å sikre avis tre ganger i uka, vil endringene få store konsekvenser for mange lokale, regionale og nasjonale mediehus. De fleste LLA-avisene vil kunne tilpasse seg den nye ordningen, mens MBL har regnet ut at 200.000 lesere mister sin daglige avis.

 - Et alvorlig anslag, sier MBL-direktør Randi Øgrey.

NRs generalsekretær, Arne Jensen, er glad for at de minste lokalavisene ser ut til å få løst sine problemer. – Men mange større lokal- og regionaviser, samt riksdekkende aviser vil bli hardt rammet av omleggingen. Her burde regjeringen utvist større kreativitet for å sikre avisombæringen over hele landet, sier Jensen.

«Når samferdselsministeren tar hardt og brutalt med den ene hånda, gir kulturministeren smuler tilbake med den andre. Heldigvis kan flertallet på Stortinget fortsatt stoppe galskapen», skriver 14 nordnorske redaktører. Les oppropet her.

Postloven som ble vedtatt onsdag innebærer at Posten fra 1. juli neste år skal ha omdeling to og en halv dag i uken, altså to dager den ene uken (tirsdag og torsdag), og tre dager den neste (mandag, onsdag og fredag). I tillegg skal det i de delene av landet der bransjen i dag ikke selv har distribusjon utlyses et anbud for tre år på å levere aviser tirsdag, torsdag og lørdag. Dette omfatter rundt 15 prosent av landets husstander og omfatter ca 170 000 abonnenter. Kostnaden vil være rundt 250 mill. kr årlig. Overgangsordningen vil vare i tre år. Les mer om vedtaket her.

Overgangsordningen med støtte til å opprettholde distribusjon tre dager i uka er i stor grad tilpasset de minste lokalavisene, noe Landslaget for lokalaviser setter stor pris på. 

- De fleste av våre medlemsaviser vil kunne tilpasse seg den nye hverdagen. Samtidig er det viktig å understreke at det er aviser som får betydelige utfordringer, sier generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser. Les mer her

For de større lokalavisene, regionavisene og flere nasjonale mediehus som Vårt Land, Klassekampen og Nationen får vedtaket alvorlige konsekvenser.

- Vi er skuffet over at regjeringen har valgt bort en løsning bransjen har presentert og dokumentert, og som med samme kostnadsramme ville ivaretatt 50 000 av de 75 000 abonnenter som rammes av forslaget, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

De 200 000 leserne som mister sitt daglige avistilbud er 45 prosent av de som nå får avisen levert gjennom postdistribusjon. Les mer her.