Strengere krav til nettdebattanter

Nesten alle norske redaksjoner krever nå registrering av dem som skal delta i nettdebatter og kommentarfelt. Rundt halvparten har strammet inn praksisen de siste par årene, viser en undersøkelse utført av Norsk Redaktørforening (NR).

Undersøkelsen ble gjennomført i månedskiftet august/september, som en survey via en lenke til et spørreskjema på www.nored.no. Epost med lenke ble sendt til alle registrerte sjefredaktører/ansvarlige redaktører blant NRs medlemmer. Totalt har 59 redaktører svart på undersøkelsen. Det er ikke sendt ut purringer.  Det er stor spredning blant svarene, fra noen av de største redaksjonene til lokalaviser og fagblader.Hovedfunnene er disse:

  • Nesten alle krever registrering - de fleste vi Facebook eller andre sosiale medier
  • Rundt halvparten sier praksis har blitt strengere de siste par årene
  • Rundt halvparten tillater ikke anonyme innlegg, et fåtall gjør det i spesielle tilfeller
  • Rundt halvparten moderere debattene "løpende"

Her kan du lese hele oppsummeringen av undersøkelsen.