Nærings- og fiskeridepartementet begrunnet unntaket av navnet til Frank Bakke-Jensen (t.v.) med at «den særlige tilliten som posisjonen som statsråd krever, gjorde det riktig å unnta hans navn fra den offentlige søkerlisten». Det er ikke sivilombud Hanne Harlem (t.h.) enig i. 

(Foto: Heiko Junge, NTB)

Ulovlig unntak for forsvarsministeren

Da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen søkte stillingen som fiskeridirektør ble navnet hans unntatt fra den offentlige søkerlisten. Det var det ikke lovlig grunnlag for, konkluderer Sivilombudet i en fersk avgjørelse. 

Bakke-Jensen søkte etter at den forlengede søknadsfristen på stillingen var utløpt, og navnet hans fremgikk aldri av den offentlige søkerlisten. Journalist Vidar Ystad klaget på unntaket og ba om en begrunnelse.

Nærings- og fiskeridepartementet begrunnet dette med at «den særlige tilliten som posisjonen som statsråd krever, gjorde det riktig å unnta hans navn fra den offentlige søkerlisten». 

Det er ikke sivilombud Hanne Harlem enig i. Hun konkluderer ganske kontant med at «Det kreves særlige grunner for å unnta en søker fra søkerlisten til en lederstilling. Rollen som statsråd er ikke i seg selv tilstrekkelig for at slike særlige grunner foreligger. Det må foreligge konkrete hensyn som begrunner unntak. Slike konkrete grunner er ikke gjort gjeldende i denne saken.»

Les hele Sivilombudets avgjørelse her.