Anniken Huitfeldt

Utsetter medieansvarshøring

Kulturdepartementet har utsatt høringsfristen i forbindelse med innstillingen fra det såkalte medieansvarsutvalget til 1. januar 2012.

Opprinnelig var høringsfristen 30. oktober. Departementet mener imidlertid at terrorangrepet på Regjeringskvartalet og på Utøya har aktualisert spørsmål knyttet til utvalget innstilling på en slik måte at det er nødvendig å forlenge fristen.

 Det gjelder blant annet problemstillinger som vedrører ansvar for brukerskapt innhold på nettet og for aonyme ytringer. Her kan du lese hele Kulturdepartementets pressemelding. Her kan du lese innstillingen fra medieansvarsutvalget.