Oslo tinghus. (Foto: NTB Scanpix)

Vant frem med krav om åpne dører

Norsk Redaktørforening vant frem med et krav om åpne dører i en sak hvor seks gutter i alderen 16 til 18 år sto tiltalt i Oslo tingrett. 

Retten etterkom et krav fra fire av de tiltalte om at dørene skulle lukkes under deres forklaringer, fordi de ikke likte å ha tilhørere i salen. Den beslutningen anket Norsk Redaktørforening til Borgarting lagmannsrett, som opphevet tingrettens kjennelse. Les hele kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.