Vil ha bedre eiendomsinformasjon

Norsk Redaktørforening (NR) er positive til hovedtanken bak et forslag til nye regler for tilgang til eiendomsinformasjon, men vil ha mediene med i oppregningen over de instanser som skal kunne søke direkte i grunnboken ved bruk av fødselsnumre.

Det er Miljøverndepartementet som har fremmet forslag om et nytt regelsett for eiendomsinformasjon. NR mener dette er en anledning til å få gjennomført det departmentet tidligere har uttalt om at eiendomsinformasjon skal være tilgjengelig i "eit ope, offentleg register". NR er imidlertid kritiske til at ikke alle skal kunne gjøre søk i de aktuelle basene ved hjelp av fødselsnumre, så lenge ikke fødselsnummer er sensitiv informasjon. NR er også skeptiske til at markedsaktører skal måtte søke Statens Kartverk om tilgang til data som ikke er sensitive, og vil også ha en bedre klargjøring av medienes oppgaver og behov knyttet til adgang til eiendomsinformasjon. Blant annet understreker NR i sin høringsuttalelse at mediene bør tas inn i forskriftens oppregning av hvilke instanser som har særlige behov for å kunne gjøre søk.