Vil ha bedre lisens for offentlige data

Presseorganisasjonene har flere kommentarer til fornyingsdepartementets forslag til lisenser for viderebruk av offentlige data.

Målet med en lisensordning er å legge til rette for gjenbruk av offentlig informasjon. Presseorganisasjonene - Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) - er opptatt av at reglene må gjøres så ekle og entydige som mulig. I høringsuttalelsen peker de samme organisasjonene på at det bør understrekes at lisensordningene ikke vil innskrenke rettigheter etter andre lover, avgrensning av lisenstakers ansvar for sletting og begrensning i det offentliges ansvarsfraskrivelse, primært med tankepå opphavsrettslige spørsmål. Her kan du lese presseorganisasjonenes høringsuttalelse. Her kan du lese departementets forslag.