Medieorganisasjonene er opptatt å få avisene ut til abonnentene. Bildet er tatt i Tromsø i april. (Foto: NTB Scanpix)

Vil ha bedre postløsning

Norsk Redaktørforening (NR) frykter for postomdelingen av aviser med fire til seks utgivelser per uke.

Drøftingene mellom mediebransjen og Samferdselsdepartementet om postomdelingen fortsetter. Departementet har tidligere fremmet forslag som vil løse mye av utfordringene for aviser som kommer ut mellom en og tre dager per uke. Medieorganisasjonene har imidlertid vært bekymret for distribusjonene av 4-6 dagers aviser.

Nylig avsluttet departementet en høringsrunde om saken. I NRs høringsuttalelse konkluderes det slik:  "Vi mener det er helt påkrevd at fellesskapet bidrar til å sikre en god distribusjon av aviser, tidsskrifter og blader. Dersom distribusjonen svekkes vil det fort kunne bli kritisk for mange publikasjoner, som da vil stå i stor fare for å miste abonnenter og dermed inntekter, noe som igjen vil gjøre det vanskeligere å fullføre de omstillinger som er nødvendige. Stortinget har gitt klare føringer om viktigheten av å finne løsninger som i minst mulig grad svekker avisenes distribusjon og inntekter, og dermed muligheten til å overleve gjennom den digitale transformasjonen."

Det pågår ytterligere en høringsrunde, en såkalt tilleggshøring, hvor innspill fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA) drøftes.