Statsminister Erna Solberg vil ha møtekalenderen sin i fred. (Foto: Thomas Haugersveen, Statsministerens kontor)

Vil ha hemmelig kalender

Medieorganisasjonene protesterer mot et lovforslag som gjøre statsrådenes møteoversikt og kalendere hemmelige. 

Det var på forsommeren Justisdepartementet sendte på høring et forslag om å endre offentleglova, slik at det ikke lenger skal være anledning til å be om innsyn i offentlig ansattes møtekalendere. Dette vil blant annet omfatte regjeringens egne kalendre, og gi mulighet for å hemmeligholde hvilke lobbyister statsrådene treffer og hvilke arrangementer de deltar på.

Forslaget ble fremmet etter at Sivilombudsmannen, i to uttalelser, har slått fast at statsrådenes elektroniske kalendere er å betrakte som dokumenter i offentleglovas forstand.

Blant de som har kritisert forslaget er professor Jan Fridthjof Bernt som mener dette gir anledning til å lage en innsynsfri sone for saksbehandling. 

Presseorganisasjonene viser i sin høringsuttalelse til at lovforslaget ville gjort det umulig å avsløre flere statsrådsmøter av stor offentlig interesse.