Vil ha møte om åpenhet

Kommunal- og regionaldepartementet har nå invitert medlemmer av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg til et møte om resultatene av Åpenhetsindeksen som ble presentert på Norsk Presseforbunds Åpenhetsting i fjor høst, hvor kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete fikk overrakt rapporten.