Vil innskrenke valgdekningen

Flertallet i det utvalget som har laget utkast til ny valglov foreslår å avvikle ordningen med at mediene får tilgang til valgresultater kl 19.30, på valgdagen og dermed kan lage prognoser som er klare når valglokalene stenger kl 21.00. 

Her er forslaget til ny valglov som 3. juni ble sendt ut på høring med frist 31. desember 2020.

Flertallet skriver at: «Så lenge stemmelokalene er åpne, bør så få som mulig kjenne til valgresultatene. Dette er viktig for å sikre at alle velgere stemmer under samme forutsetninger. Dette innebærer at hverken Valgdirektoratet eller kommunene kan gi ut opplysninger om valgresultatet før klokken 21.00.»

Mindretallet i utvalget, Johan Giertsen og Anne K. Grimsrud mener dagens ordning bør fortsette. De skriver: «I spørsmålet om medier fortsatt bør ha tilgang til valgresultater fra valgkvelden klokken 19.30, vil medlemmene Grimsrud og Giertsen for det første legge vekt på at det ikke er kjente tilfeller av misbruk av denne ordningen, for det andre vil tilgang for mediene klokken 19.30 gi mulighet for å planlegge profilen på reportasjer og kommentarer, med de positive følger det har for kvaliteten i valgdekningen, og for det tredje vil tilgang klokken 19.30 gi mediene mulighet for å utarbeide egne prognoser for hele landet og for fylker og kommuner med publisering klokken 21.00. Hvis mediene ikke lenger får tilgang klokken 19.30, vil det være sannsynlig at de eneste prognosene klokken 21.00 vil stamme fra den statlige valgmyndigheten. Det er uvanlig i internasjonal sammenheng at staten ved valgmyndigheten utarbeider prognoser.»